Андрій ПОПОК

Андрій ПОПОК

Друковане слово було і залишається одним із найважливіших засобів збереження власної етнічної самобутності в іноетнічному середовищі поряд із церквою та шкільництвом. Однак історія та діяльність української преси на Далекому Сході, тієї організуючої і об`єднуючої сили, без якої становлення та розвиток суспільно-культурного і політичного життя української діаспори було б, практично неможливе залишається майже недослідженою. Висвітлення цього питання необхідно не тільки задля відкриття нових, мало відомих сторінок нашої історії, але й тому, що преса, будучи безпосереднім учасником подій, є надзвичайно цінним, а часто і єдиним, джерелом відомостей про них. Як писала газета "Маньджурський Вістник" (ч. 4 (43) від 23.09.1933), що виходила в Харбіні: "... в наших українських умовах, тут на Далекому Сході, преса це ще дуже часто одинокий культурно-національний вогник, котрий з великими труднощами блимає серед загально, не вжив би слово темноти, але радше пасивности і отупіння.

Умови нашого життя тут у Харбіні склалися так особливо, що маленький, на півтореття сторінок, тижневик, мусів одночасно бути зв'язком зо всіма українськими колоніями, з Великою Україною і т.д. а крім того бути відзеркаленням гатункової ваги місцевого українства."

Дослідження української преси в Російській імперії взагалі, і на Далекому Сході зокрема, надзвичайно утруднюється тим, що в архівах та бібліотеках України зберігаються лише розрізнені екземпляри і то далеко не всіх видань - переважна їх більшість залишилась в Росії. Крім того, досить значна кількість цих видань була вивезена з регіону на еміграцію і розкидана сьогодні по світах (найбільше, мабуть, на Американському континенті). Ці матеріали є, практично, недоступними для вчених з України з багатьох причин й ще чекають свого дослідника. Ми ж при підготовці цієї публікації користувались матеріалами державного архіву Приморського краю (Владивосток), Російського державного історичного архіву Далекого Сходу (Томськ, Владивосток), колишнього партійного архіву крайового комітету комуністичної партії (Хабаровськ), центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, центральної наукової бібліотеки ім. Вернадського (Київ), а також працями відомого діаспорного автора і безпосереднього учасника подій 1917-20-х рр. на Далекому Сході Івана Світа та інших авторів.

На жаль, не про всі українські видання того часу нині є достатньо інформації - заповнити існуючі прогалини сподіваємось і за допомогою наших читачів.

Назви видань розміщені в алфавітному порядку, а не за часом виходу в світ.

"Громадська думка" (м. Владивосток) - щоденна газета національно-консервативного спрямування. Видавець і редактор часопису Т. Ковтун. Перший номер газети побачив світ 02.07.1921 р. Це був період розквіту українського громадського життя на Д.С. і газета писала: "Треба пам`ятати, що ніякими силами не можна спинити того культурно-національного руху, який народився серед української людности. Цей рух - яскрава любов до свого рідного краю, до своєї рідної мови на Україні викуваній в кровавій боротьбі за волю, за незалежність і він не може бути сплюндрованим..."

Газета подавала інформацію про події в суспільно-культурного та громадсько-політичному житті України і українських громад, твердо й послідовно відстоювала інтереси місцевого українства.

Наклад та кількість вийшовших чисел не відомі, але щонайменше три.

Лі-ра: "Громадська думка". - Владивосток, 1921.; Попок А. Українські поселення на Далекому Сході: історико-соціологічний нарис. - К., 2001. - 304 с.

 

"Далекий Схід" (Харбін, Маньчжурія), газета. Вийшло два числа протягом 1925-1926 рр. завдяки активним заходам В. Павловського, В. Опадчого, І. Паславського, Ф. Тоцького та інших. Фактично виходила нелегально, оскільки всі намагання В. Павловського, який працював на той час управителем американської друкарні, отримати офіційний дозвіл у Харбінській поліції на видання української газети позитивного результату не дали - він отримав 14 відмов з різними мотиваціями. Труднощі видавництва не дали можливості подальшого виходу газети.

Лі-ра: Попок А. Українські поселення на Далекому Сході: історико-соціологічний нарис. - К., 2001. - 304 с.

 

"Засів", журнал. Видання Маньчжурської Окружної Ради (Харбін). Виходив у 1917-1918 рр. Перше число датовано 5 листопада 1917 р. Редактор - С.Т. Кукуруза - один із засновників і активістів українського православного Братства Св. Покрови, яке відкрило восени 1918 року єдину на Далекому Сході українську православну церкву. Друге число датовано 15.11. 1917 р.

В числі 3 від 26.11.1917 р. в редакційній статті "З біжучої хвилі" поміщено відгуки на відкриття 3-го військового з'їзду в Києві: "...який ухвалив постанову бути Україні незалежною республікою....цю волю військового з'їзду, яка є також воля й всього Українського народу, Центральна Рада мусить перетворити в життя негайно". В статті наведено слова коментаря з цього приводу голови Секретаріату В.Винниченка: "...почнуть лементувати представники "братнього народу" на сторінках своєї нецензурної, але цензурованої преси, що українці "насмілились" знову порядкувати в своїй хаті, не спитавшись Російських Установчих Зборів. Друкуйте, папір терпить!... чого сподіватись від тих Зборів, коли ви, о росси, не дасте самі собі ради! Ні, вже годі нам питатися дозволу на свою власність у п`яного, ледачого, розбещеного сусіда, що, виявивши жебрацтво душі, намагається якшвидше призвести себе й до матеріального жебрацтва".

Наклад та кількість вийшовших чисел не відомі

Лі-ра: Світ І. Український консулят в Харбіні // Календар "Свободи" на 1957 р. ВиданняУкраїнського народного союзу. - С. 127-132.; Світ І. З Далекосхідніх спогадів // Альманах Українського народного союзу на 1966 р. - С. 145-147.

 

"Зоря" - видання Микольськ-Уссурійської Української громади у 1920-1921 рр. Редактор і видавець в 1921 р. Василь Мигулин. Докладної інформації про кількість вийшовши номерів немає.

 

"Манівець" - тижневик. Виходила на ст. Маньчжурія з жовтня 1920 р. Видавець-редактор П. Летута. Кількість вийшовших чисел невідома

 

"Маньджурський Вістник" (Маньчжурський Вестник, Мань ужоу тунь сін), українська тижнева (пізніше - півтижнева) двомовна газета (українська та російська мови). Перше число вийшло 5.09. 1932 р. накладом 1500 екземплярів. До кінця 1932 р. вийшло 9 чисел газети, після чого, через фінансові труднощі, наступила деяка перерва. Активну роль у створенні газети відіграв Іван Шевченко, який і профінансував перші 9-ть чисел видання. Від 1933 р. він був членом видавництва.

В кінці січня 1933 р. "М.В." відновив свою діяльність і до 1937 р. виходив безперебійно. Всього вийшло 199 чисел. Редагував газету І. Світ.

Спеціально для видання газети була створена Українська видавнича спілка, яка пізніше видала три книжки та брошури і велику мапу "Зеленої України".

Газета відбивала погляди Союзу Українських Емігрантів і виступала за зміцнення контактів з українцями на еміграції та в Галичині, мала дуже добрі контакти з редакціями журналу "Тризуб" (Париж) та щоденника "Діло" (Львів), з якими постійно обмінювалась інформацією, а також за поглиблення організованості місцевого українського життя. Пізніше редакція газети готувала матеріали для радіопередач, які почали виходити в лютому 1935 р. з дозволу Японської Військової Місії. Редакція отримувала більше 120 різних українських видань, головним чином із західних областей України.

У 1934 р. в газеті анонсувався вихід у червні того ж року додатку до "Маньджурського Вістника" незалежного двомовного (українська та англійська) місячника "Ватра", але він так і не вийшов з друку.

Газета проіснувала п'ять років, намагаючись бути незалежною від впливів як українських політичних середовищ, так і японської окупаційної адміністрації. Це й стало основною причиною того, що на вихід 200-го числа так і не було отримано дозволу.

Лі-ра: Маньджурський Вістник. - Харбін. - 1932 - 1934.; Енциклопедія української діаспори. Т. 4. - Київ-Нью-Йорк-Чікаго-Мельборн. - 1995.; Світ. І. Українська молодь Далекого Сходу // Визвольний шлях. - Лондон. - 1976. - № 2.; Попок А. Українські поселення на Далекому Сході: історико-соціологічний нарис. - К., 2001. - 304 с.

 

"Нова Україна" (м. Хабаровськ), газета. "Орган українських робітників і селян Далекого Сходу". Видавець - видавниче товариство ім. Т.Г. Шевченка при Далекосхідному Українському Секретаріаті. Перше число вийшло у травні 1918 р. Газета закликала місцевих українців до єднання: "... В організації сила, а від неї залежить наша будучність! Тому то нам треба горнутись до купи щоб створити одну сильну громаду вірних синів Батьківщини, завзятих борців за волю і щастя українського народу.

...Єднайтесь до купи засланці! Скиньте камінь, який наляг на Вашу душу, дайте свобідний голос українському серцеві. Ставайте до гурту і єднайте до него всіх заблудших синів народу, щоб густіли наші ряди, бо один в полі не вояка, а тільки громада великий чоловік."

Висвітлюючи життя далекосхідних українців, газета значну увагу приділяла подіям в Україні. Мала соціалістичне спрямування.

Наклад та кількість вийшовших чисел не відомі. Збереглося ч.26 датоване 8.06. 1918 р.

Лі-ра: "Нова Україна". - Хабаровськ., 1918. 08.06.; Попок А. Українські поселення на Далекому Сході: історико-соціологічний нарис. - К., 2001. - 304 с.

 

"Ранок" - видання Хабаровської Української Окружної Ради. Перше число датоване 26.08. 1917 р. Газета друкувала цікаві статті про місцеве українське життя, але, як і всі далекосхідні українські часописи того часу, головну увагу приділяла подіям в Україні. З приходом у грудні 1917 р. редактором о.Прокіпа Гордзієвського (пізніше - першого настоятеля єдиної на Далекому Сході української православної церкви Св. Покрови в Харбіні), газета стала ще більш виразною. В "Р." вийшла перша стаття Василя Кийовича, автора передмови до праці І.Світа "Український Далекий Схід".

Наклад та кількість вийшовших чисел не відомі.

Лі-ра: Лі-ра: Світ І. 1917 рік на Далекому Сході // Календар-альманах Українського народного союзу на 1967 р. - С. 151-164.; Попок А. Діяльність української преси на Далекому Сході // Альманах УНСоюзу на 1998 р. - Парсіппані-Нью-Йорк. - С. 196-208.

 

"Соціалістична перебудова" - орган Далекосхідного крайкому ВКП(б), Далькрайвиконкому та Крайпрофради. У період так званої "українізації" 1931-1933 рр. виходила українською мовою. Реорганізована з газети "Ленинский путь" - органу Далькрайкому ВКП(б) та Далькрайколгоспспiлки, що виходила з 1930 р. та мала бути переведена на українську мову з 1 грудня 1931 р. під назвою "Далекосхідний колгоспник". 19 грудня 1931 р. перейменована на "Соціалістичну перебудову". Перший номер вийшов 9 березня 1932 р. Первісно мала виходити двічі на тиждень накладом - 5 тис. примірників, однак пізніше через недбальство та упередженість відповідних органів стосовно української газети виходила нерегулярно, меншим обсягом (з жовтня 1932 р. - на 1 аркуші великого формату) та з накладом лише 300 прим. Тимчасово виконуючий обов'язки редактора - Ф.Страшко ( з 9 березня 1932 р.), згодом відповідальний редактор - В.Козирiв, Е.Бруй (з 15 вересня 1932 р.), П.Вуєк. 1 травня 1932 р. в ній з`являється літературна сторінка "для молодих українських літературних кадрів, що є на Далекому Сході". З 1933 р. вихід газети було припинено.

 

"Українець на Зеленому Клині", перша україномовна газета на Далекому Сході. Видавець і редактор часопису - Дм. Боровик. Тижневик. Перше число вийшло 30 квітня 1917 р. Газета піднімала питання відродження та збереження рідної культури, гуртувала місцеве українство задля побудови незалежної української держави.

Редакція газети підтримувала тісні зв'язки з редакціями часописів в Україні, Америці та Канаді, інформувала читачів про події в Україні та в інших українських громадах ( як, наприклад, в ч. 9, від 27.08.1917 р. було надруковано інформацію про зібрання солдатів Барнаульського гарнізону, скликане за ініціативою Барнаульської Української Громади та постанову цього зібрання ), друкувала Універсали Центральної Ради, дописи про військові з'їзди та їх резолюції і активно виступала за організаційне оформлення місцевого українства та тісну співпрацю з подібними товариствами інших національностей. Відстоюючи необхідність створення незалежної української держави та української автономії на Далекому Сході, редакція газети активно підтримувала і пропагувала ідею створення власних збройних сил.

Починаючи з другого числа в газеті з'являється постійна рубрика про місцеве українське життя, однак невеликий розмір самого часопису не давав змоги містити багато таких відомостей.

Цікавими, змістовними і актуальними були статті самого Дмитра Боровика (іноді він підписував їх псевдо Дм. Кивороб) про використання української мови в Богослужіннях, на політичні та громадські теми.

Кількість вийшовших чисел газети не відома, але щонайменше 42.

Заходами Товариства української культури Приморського краю 1 грудня 1992 р. була зареєстрована двомовна однойменна газета, а в січні 1993 р. вийшло її перше число. Наклад - 5 тис. прим. Хоч газета планувалась як місячник, через фінансові та кадрові труднощі друге число вийшло тільки в серпні. Всі наступні числа виходили регулярно.

Перший номер редагував Г. Гордієнко, всі наступні - виконуюча обов'язки редактора Г. Кушнарьова. Друкувалась газета у видавництві "Дальпресс".

Газета подавала інформацію про події в Україні та життя українців в діаспорі, матеріали на історичні теми (зокрема про українців Далекого Сходу), давала юридичні консультації (рубрику вів майор юстиції Г. Гордієнко).

Всього вийшло 5 чисел (останнє - в листопаді 1993 р.)

Лі-ра: "Українець на Зеленому Клині" - Владивосток. - 1917. - ЧЧ. 1,2, 4,5,9-11,13-15; 1920. - Ч. 42; 1993. - ЧЧ. 1-5.; Попок А. Діяльність української преси на Далекому Сході // Альманах УНСоюзу на 1998 р. - Парсіппані-Нью-Йорк. - С. 196-208.; Попок А. Українські поселення на Далекому Сході. Історико-соціологічний нарис. - К., 2001.

 

"Українське життя" (Харбін, Маньчжурія), українська сторінка в газеті "Гун-бао". Тижневик, виходила щосуботи китайською та російською мовами під редакцією Всеволода Іванова, який в 1921-1922 роках видавав у Владивостоці "Вечернюю газету". Наклад 11000 екземплярів.

Перше число сторінки вийшло 26 січня 1929 р. і містило дві статті: про тогочасний Київ і статтю "Україна та українці", складену на матеріалах тодішнього голови українського Парламентського клубу в Польщі Д. Левицького. Всього вийшло 72 такі сторінки. Остання - під редакцією І.Світа - 22.08. 1930 р. Їх вихід припинився після того, як головним редактором "Гун-бао" став професор М. Головачов, колишній міністр закордонних справ Сибірського уряду. Після цих редакційних змін з газети пішов і Іван Світ, який перейшов працювати в новостворений щоденник "Deutsche Mandchurische Nachrichten".

Лі-ра: Світ І. 1917 рік на Далекому Сході // Календар-альманах Українського народного союзу на 1967 р. - С. 151-164.; Попок А. Діяльність української преси на Далекому Сході // Альманах УНСоюзу на 1998 р. - Парсіппані-Нью-Йорк. - С. 196-208.

 

"Українська справа на Амурі" - революційно-політичний тижневик Української Ради (м. Благовєщенськ). Редактор - Яків Ситницький. Перше число газети датоване 02.05. 1917 р. У книжці Куликовой Л.К., Масловой А.Н. "Дальний Восток в период Великой Октябрьской Социалистической Революции и гражданской войны (1917-1922)" (Хабаровськ, 1968 р.) це видання помилково називають "Українська Амурська справа".

Часопис друкував документи крайового вчительського з`їзду, що відбувся в Хабаровську, подавав інформацію про події в Україні, вміщував передруки з українських видань та інформував своїх читачів про українське життя на Далекому Сході.

Наклад та кількість вийшовших чисел газети не відомі.

Лі-ра: Світ І. 1917 рік на Далекому Сході // Календар-альманах Українського народного союзу на 1967 р. - С. 151-164.

 

"Українське слово", тижневик. Видання Українського Комітету Громадських Уповноважених (більш відомий під назвою Українська Громада), започатковане в листопаді 1932 р. Вийшло всього 2 числа, - на друкування наступних не було отримано дозволу.

 

"Хвилі України" (Хабаровськ) - тижневик, видання партії соціалістів-революціонерів. Організатор, видавець і редактор часопису Г. Кириченко-Могила, родом з с. Чернігівка на Приморщині. Перший номер датовано 04.06. 1917 р. Часопис виходив до серпня 1918 р., твердо відстоюючи права та свободи Далекосхідних українців. Припинив своє існування з арештом та розстрілом Кириченка-Могили козаками отамана Калмикова.

Наклад та кількість вийшовших чисел не відомі.

Лі-ра: Світ І. 1917 рік на Далекому Сході // Календар-альманах Українського народного союзу на 1967 р. - С. 151-164.; Попок А. Діяльність української преси на Далекому Сході // Альманах УНСоюзу на 1998 р. - Парсіппані-Нью-Йорк. - С. 196-208.

 

"Щире слово" (м. Владивосток) - щоденна газета національно-демократичного спрямування. Видання Далекосхідного Українського Секретаріату. Адреса редакції: м. Владивосток, вул. Світланська, 75 б. Виходила в 1919-1920 рр. Перше число датоване 12.04. 1919 р.

Редактор часопису - І. Гадзаман, а з 1920 р. - А. Онуфрієнко. Газета активно пропагувала і відстоювала необхідність створення власної української армії: "Представники населення на своїх з`їздах вже не раз заявляли, що вони не дадуть своїх дітей для служби в чужій армії, а коли виникає потреба мати армію то на Далекому Сході повинна бути армія українська".

Не менш гостро стояло питання відкриття українських шкіл і газета писала: "...Основним домаганням українського селянства є українська школа і її ми домагаємось. Не просимо, бо не може народ просити у тих, кого він поставив у влади. Коли буде признано за нами право мати українську школу, тоді будуть розбиті всі причини непорозумінь між українським і російським народом, бо зникне небезпека знищення нас як нації."

Газета містила інформацію про події в Україні та інформувала місцеве українство про діяльність Далекосхідного Українського Секретаріату й Української Далекосхідної Крайової Ради.

Наклад та кількість вийшовших чисел не відомі, але щонайменше десять; останнє датовано 25.04. 1920 р.

Лі-ра: "Щире слово". - Владивосток., 1919 - 1920.; Попок А. Українські поселення на Далекому Сході: історико-соціологічний нарис. - К., 2001. - 304

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Вхід

Останні коментарі

Обличчя української родини Росії

Обличчя української родини Росії

{nomultithumb}

Українські молодіжні організації Росії

Українські молодіжні організації Росії

Наша кнопка