Голова Ревізійної комісії ФНКА Українці Росії  Наталя Ковальова-МедведюкНавіть законодавцю треба вивчати і перш за все - поважати російські закони

На бланку Об'єднання українців Росії за підписом голови Координаційної ради ОУР і ФНКА УР Василя Михайловича Думи було розіслано листа членам Правлінь ОУР та ФНКА УР № 01д/131 від  29.09.2006 р. з документами "для прийняття постанови Правлінь ОУР та ФНКА УР щодо винесення на голосування проекту постанови Рад ОУР та ФНКА УР про деякі організаційні питання (з супровідним листом та проектом структури організацій". І прохання - до 15 жовтня поінформувати про наявність заперечень та зауважень щодо проекту постанови.

Хоч нам і незручно повчати шановного Василя Михайловича - російського законодавця, члена Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації, - але вимушені це зробити, щоб під його проводом не відбулося порушення російського законодавства.

Справа в тому, що Федеральна національно-культурна автономія "Українці Росії" та Об'єднання українців Росії діють за різними федеральними законами і принципами.

Об'єднання українців Росії діє згідно прийнятого 19 травня 1995 року Закону Російської Федерації "Про громадські об'єднання", який 9 липня 1998 р. було доповнено законом РФ "Про внесення змін і доповнень у Федеральний закон "Про громадські об'єднання". В доповненнях визначено, що слід розуміти під політичними громадськими об'єднаннями. Згідно з цим законом національно-культурна автономія не може бути визнана громадським політичним об’єднанням. ОУР може об'єднувати людей різних національностей, у т.ч. іноземних громадян.

Наша Федеральна національно-культурна автономія українців Росії діє згідно іншого Федерального закону - Закону РФ "Про національно-культурну автономію" від 17 червня 1996 року, який "визнає правові основи національно-культурної автономії у Російській Федерації, створює правові умови взаємодії держави та суспільства для захисту національних інтересів громадян Російської Федерації у процесі вибору ними шляхів та форм свого національно-культурного розвитку"). Національно-культурна  автономія - це об'єднання людей однієї етнічної  групи (общности), яка є національною меншиною.

Закон складається із 6 розділів (загальні положення; система національно-культурної автономії; порядок створення та реєстрації національно-культурної автономії; забезпечення права на збереження, розвиток і використання національної (рідної) мови; забезпечення права та збереження і розвиток національної культури; фінансово-економічна основа національно-культурної автономії; заключні положення). Закон включає 21 статтю.

Цим законом декларована фінансова підтримка національно-культурних автономій з боку органів влади, як суб'єктів Федерації, так і федеральних органів. У ньому визначені питання вивчення рідної мови, отримання освіти рідною мовою та ін. Закон передбачив Консультативну раду в справах національностей при уряді РФ, а також створення таких консультативних рад у справах НКА по всій вертикалі  виконавчої влади.

Готувався законопроект в Міннаці РФ за активної участі керівництва ОУР протягом 1994-1995 років (контакти з Міннацом підтримував голова ОУР Олександр Руденко-Десняк). Перший варіант законопроекту було подано на розгляд Уряду РФ на початку 1995 року, а наприкінці травня повернуто в Міннац на доопрацювання. Другий варіант 9 жовтня 1995 року від імені Уряду РФ було внесено на розгляд Державної Думи. 22 жовтня 1995 року закон було прийнято у першому читанні. Після чого доопрацьовано в Комітеті Державної Думи у справах національностей і остаточно прийнято 22 травня 1996 року. Рада Федерації схвалила закон 5 червня 1996 р. і 17 червня 1996 р. його підписав Президент РФ Борис Єльцин.

Cпільно діяти Федеральна національно-культурна автономія "Українці Росії" та Об'єднання українців Росії, побдовані за різними федеральними законами і принципами, можуть лише за допомогою спеціально створеної Координаційної ради федеральних українських громадських об'єднань. Вперше було зроблено спробу організувати роботу такої Координаційної ради 19-20 квітня 2002 року – вона була створена по підсумкам ІІ З'їзду Федеральної національно-культурної автономії "Українці Росії" та ІІІ Конгресу Об'єднання українців Росії. До складу тої Координаційної ради умовно кажучи "першого скликання" були обрані Олександр Руденко-Десняк, президент Товариства української культури "Славутич" міста Москви, перший космонавт-українець Павло Попович і голова Земляцтва донбасівців м. Москви Микола Луньов. Але по різним обставинам ця Координаційна рада, під яку навіть виділили спеціальне приміщення в Культурному центрі України в Москві, практично не працювала. 

Цей недолік вирішено було ліквідувати, коли 9-10 квітня у Москві відбулися чергові IV Конґрес Об'єднання українців Росії та ІІІ З'їзд Федеральної національно-культурної автономії "Українці Росії". Тоді цими головними форумами обох існуючих федеральних українських громадських організацій Російської Федерації було сформовано нову Координаційну раду федеральних українських організацій Росії, яку було довірено очолити члену Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації Василю Думі.

Але шановний Василь Михайлович, якому делегати форумів дали кредит своєї довіри і фактично визнали лідером об’єднань української діаспори, замість того, щоб через Координаційну раду налагоджувати спільну діяльність Федеральної національно-культурної автономії "Українці Росії" та Об'єднання українців Росії, ухилився від наданих йому громадських повноважень і вже через 4 місяці почав витворяти щось незрозуміле.

Спочатку в серпні минулого року в порушення рішень IV Конґресу Об'єднання українців Росії та ІІІ З'їзду Федеральної національно-культурної автономії "Українці Росії" першим заступником голови ОУР паном Юрієм Кононенком, якого він прийняв собі на роботу, були організовані не означені ні в одному статуті його електронні вибори так званим "головою рад ОУР І ФНКА УР". Фактично на нову посаду, якої навіть не займав покійний Олександр Руденко-Десняк. Замість цього у квітні минулого року Конгрес і З'їзд легітимно обрали двох співголів ФНКА УР і ОУР Василя Бабенка і Валерія Семененка.

Сенатор Василь Дума (чи п. Юрій Кононенко, що ховається за його спиною) домоглися того, що легітимні керівники ОУР і ФНКА УР по черзі написали заяви про звільнення - один через неможливість працювати у створеній навкруг нього ненормальній моральній атмосфері, а другий - через якісь організаційні питання. А тепер п. Дума і п. Кононенко почали об'єднувати Правління і Ради Федеральної національно-культурної автономії "Українці Росії" та Об'єднання українців Росії, чого неможливо робити, не порушуючи, а поважаючи російські закони.

Члени Ревізійної комісії Федеральної національно-культурної автономії "Українці Росії", як і наші колеги з Ревізійної комісії ОУР, вважають, що ми повинні сказати рішуче  "Досить!" цим порушенням федеральних законів та Статутів нашої федеральних українських громадських об'єднань. І перш за все -  заняттям фальсифікаціями і закритим електронним голосуванням, коли результати не публікуються (поіменно конкретні прізвища членів правління ФНКА “Українці Росії” і хто з них і як голосував - "за", "проти", "утримався"), коли не працює обрана З’їздом ФНКА “Українці Росії” рахувальна комісія і не складаються протоколи, то голосування може бути лише абсолютно відкритим.

Згодні з тим, що вже нема віри персонально Юрію Кононенку, якого заступник голови нашої Ревізійної комісії пані Христина Кашуба піймала за руку як шулера і фальсифікатора та відкрито про це заявила. Дійсно: "хоч раз збрехав - хто тобі повірить!"

Ревізійна комісія Федеральної національно-культурної автономії "Українці  Росії", так само як і наші колеги з ревкомісії ОУР, прийняла рішення визнати нелегітимним і недійсним з моменту проведення результат виборів голови ради ФНКА "Українці Росії" електронним голосуванням - без обрання рахувальної комісії і публікації згідно з діючим в Російській Федерації законодавством повних підсумків цих "виборів" в відкритих засобах масової інформації, перш за все - поіменних результатів голосування членів Ради ФНКА "Українці Росії". Таким чином, шановний Василь Михайлович завдяки такому нелегітимному голосуванню, організованому своїм працівником паном Кононенком, до проведення чергового засідання Ради ФНКА “Українці Росії” чи З'їзду Федерально національно-культурної автономії залишається головою Координаційної ради федеральних українських об'єднань, яким він був легітимно обраний 10 квітня 2005 року на спільному засіданні делегатами ІІІ З'їзду ФНКА УР та IV Конгресу ОУР. В зв'язку з цим нелегітимними і недійсними визнаються всі документи і акти, підписані паном Василем Думою, як "головою ради ФНКА "Українці Росії". Незаконною визнається і пропозиція створити нову, об'єднану структуру керівництва ФНКА “Українці Росії” і ОУР. Тобто, і останні листи і проекти про зміну структур керівництва ОУР і ФНКА “Українці Росії”.

Члени Ревізійної комісії Федеральної національно-культурної автономії "Українці Росії" солідарно підтримують рішення колег з Ревізійної комісії ОУР про виключення за грубі порушення Статуту, фальсифікацію звіту Ревізійної комісії і рішень IV Конгресу українців Росії, наглу підробку Статуту ОУР в розділі немотивованого скорочення повноважень Ревізійної комісії ОУР, не затвердженого окремим голосуванням делегатів Конгресу першого заступника голови ОУР пана Кононенка з членів ОУР.

Ми згодні з зауваженнями і висновками наших колег з ревкомісії ОУР, які висловив її заступник пан Микола Свінтицький: всі голосування в електронному вигляді можуть бути лише відкритими і опублікованими на якомусь інтернет-сайті . В тому числі - всі підсумки раніше розісланих паном Кононенком голосувань. Перш за все, починаючи з публікації результатів голосування за кандидатуру Василя Думи на посаду голови рад ОУР і ФНКА УР (+ протокол від 10 серпня 2005 року).

При цьому за голову рад ОУР і ФНКА “Українці Росії” повинно проголосувати не менше 50% + 1 голос відповідно окремо голів громад в ОУР і окремо в ФНКА УР, а оскільки пан Василь Дума  визнається лідером обох українських громадських об'єднань Росії, то всього повинно приймати участь в голосуванні хоча б 50 % зареєстрованих в Мінюсті РФ українських громад (тобто із тих 105, що на 1 квітня 2005 року офіційно входили до складу ОУР і ФНКА УР, це буде мінімум 53 громадські організації).

Хотіла би додати, що Ревізійна комісія ФНКА "Українці Росії" при цьому пропонує членам Ради ФНКА УР додатково обирати до Правління ФНКА УР лише тих людей, що належать до керівництва місцевих і регіональних НКАУ. Пропозиції по новим кандидатурам обговорювати і затверджувати для представлення на засіданнях Ради діючим складом Правління ФНКА УР, обраного 10 квітня 2005 року. Пропонуємо заслухати на правлінні звіти про виконану роботу за 1,5 роки діючих заступників голови ФНКА УР - голів постійно діючих комісій. І запропонувати голові Координаційної ради ФНКА УР і ОУР п. Василю Думі теж бути готовим до такого звіту. До цього звіту заочне звільнення електронним голосуванням з громадської посади членів правління ФНКА “Українці Росії”, обраних лише в минулому році, що пропонує пан Василь Дума, вважаємо не тільки недоцільним, але і просто недопустимим. До нинішнього складу правління ФНКА “Українці Росії”, в тому числі до пані Наталі Литвиненко-Орлової і пана Володимира Мановича, яких п. Дума намагається вивести зі складу цього керівного органу, у членів нашої Ревізійної комісії поки що нема серйозних зауважень і претензій. Ми підтримуємо з ними нормальні робочі відносини і будемо категорично проти їх дострокового звільнення без звіту перед членами Ради ФНКА “Українці Росії” за виконання постійних доручень.

До речі, оскільки у Москві не зареєстровано місцевих чи регіональних національно-культурних автономій українців, попереджаю, що Ревізійна комісія має намір перевірити належність федеральних керівників до членів НКАУ, їх участь у зборах і конференціях цих НКАУ, сплату членських внесків і виконання постійних доручень.

Наталя КОВАЛЬОВА-МЕДВЕДЮК,

голова Ревізійної комісії ФНКА "Українці Росії".

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Додаткові матеріали:

Об'єднання                                  Объединение

українців                                            украинцев

Росії                                           России

============================================

Россия, 109028, Москва, Хохловский пер., 10, стр. 4

Тел.: +7 (495) 917-14-74, 931-91-75

Факс: +7 (495) 917-14-74, 917-08-88

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

======================================

№ 01д/131                                                    29.09.2006

Членам Правлінь ОУР та ФНКА УР

Шановні друзі!

Надсилаємо документи для прийняття постанови Правлінь ОУР та ФНКА УР щодо винесення на голосування проекту постанови Рад ОУР  та ФНКА УР про деякі організаційні питання (з супровідним листом та проектом структури організацій).

Просимо до 15 жовтня поінформувати про наявність заперечень та зауважень щодо проекту постанови.

З повагою

Голова Рад ОУР та ФНКА УР В. Дума

Об'єднання                                                     Объединение

українців                                                            украинцев

Росії                                                                  России

==========================================

Россия, 109028, Москва, Хохловский пер., 10, стр. 4

Тел.: +7 (495) 917-14-74, 931-91-75

Факс: +7 (495) 917-14-74, 917-08-88

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

==================================

№ 01д/132                                               29.09.2006

Керівникам українських громадських організацій Російської Федерації

Шановні друзі!

Відповідно до обміну думками, що відбувся на засіданні Рад ОУР та ФНКА УР 18 серпня 2006 р. в Києві під час IV Всесвітнього Форуму українців, хотів би окреслити деякі важливі, на мій погляд, моменти діяльності наших організацій на найближчий період та перспективу.

Необхідно зробити все можливе, щоб залучити до діяльності українських організацій Росії якнайбільше українців (пам'ятаючи про те, що лише за офіційною статистикою, в Росії мешкають майже 3 мільйони українців). У відділеннях ОУР та місцевих і реґіональних національно-культурних автономіях українців, відповідно до Статутів (витяги додаються), слід налагодити прийом індивідуальних членів до складу ОУР та ФНКА УР. З часом, очевидно, необхідно розробити та виготовити посвідчення членів наших організацій.

Крім того, необхідно спільно подумати над тим, щоб створити відділення ОУР в реґіонах Російської Федерації, в яких зараз їх немає; прийняти до складу ОУР та ФНКА УР нещодавно створені українські громадські організації - юридичні особи.

З метою покращання керованості нашими організаціями в рамках діючих Статутів пропоную заснувати в структурі апаратів ОУР та ФНКА УР виконавчу дирекцію для здійснення практичної роботи по виконанню рішень З'їздів, Рад та Правлінь.

Крім того, у зв'язку з обранням мене головою Рад ОУР та ФНКА УР та необхідністю забезпечення принципу керівництва з одного центру пропоную звільнити заступника голови ОУР і ФНКА УР В.Семененка від виконання обов'язків співголови ОУР. У подальшому згоден з пропозиціями щодо прийняття відповідних змін у Статутах та скасування в них посад співголів.

Згідно з рішеннями, прийнятими нами на IV Конгресі Об'єднання українців Росії та ІІІ З'їзді ФНКА українців Росії, головну увагу в нашій діяльності треба зосередити на проблемах розвитку української культури, освіти і науки, ветеранами та репресованими, проблемах міграції, економічних та соціальних питаннях як базі роботи організацій. У структурі ОУР і ФНКА УР пропоную залишити комісії саме з цих напрямків. Керівники комісій будуть заступниками голови Ради ОУР і ФНКА УР (схема додається). Таке Правління ОУР і ФНКА УР буде більш компактним і мобільним,  регулярно зможе збиратись на засідання для вирішення поточних питань.

Прошу в найкоротший термін висловити свої думки і побажання щодо вдосконалення структури керівних органів ОУР і ФНКА УР.

З повагою

Голова Рад ОУР та ФНКА УР В. Дума

Проект

П О С Т А Н О В А

Рад Об'єднання українців Росії та ФНКА українців Росії

Про обрання на посади та звільнення з посад керівників ОУР та ФНКА УР

у зв'язку з реорганізацією структури ОУР та ФНКА УР

У зв'язку з реорганізацією структури ОУР та ФНКА УР, Ради ОУР та ФНКА УР постановляють:

1.Обрати:

- першим заступником голови Ради ОУР Ларису Скрипникову;

- заступником голови ОУР Віктора Нанаку;

2.Звільнити:

- від виконання обов'язків співголови Об'єднання українців Росії та ФНКА українців Росії заступника голови ОУР та ФНКА УР В. Семененка;

- від виконання обов'язків заступників голови та членів правління ОУР Олександра Потоку, Олександру Север'янову;

- від виконання обов'язків заступників голови та членів правління ФНКА УР Наталю Литвиненко-Орлову, Володимира Мановича.

Проект

ПРАВЛІННЯ ОУР

Дума В. М.                  голова

Скрипникова Л. Г.        перший заступник комісія по роботі з ветеранами та репресованими

Скопенко В. І.              комісія з питань культури

Філіпова М. О.             комісія з питань освіти і науки

Кононенко Ю. Г.           комісія з питань міграції, організаційні питання

Кожура М. Л.               комісія з соціальних та економічних питань

Бачинський О. В.         комісія по роботі з молоддю

ПРАВЛІННЯ ФНКА УР

Дума В. М.                              голова

Паняк С. Г.                              перший заступник

НанакаВ. М.                 бізнесова комісія

Костюк А.П.                             правнича комісія

Проект

СТРУКТУРА  ОУР та ФНКА УР

З'їзд

Рада

Правління

Апарат

Голова Ради ОУР і ФНКА УР

Заступники - керівники комісій:

З питань культури та національних традицій

З питань мови та освіти

Молоді та спорту

З питань міграції та праці

По роботі з репресованими та ветеранами

Правнича

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Вхід

Останні коментарі

Обличчя української родини Росії

Обличчя української родини Росії

{nomultithumb}

Українські молодіжні організації Росії

Українські молодіжні організації Росії

Наша кнопка